Rijenbemester.nl
"De makkelijke manier van bemesten"

Welkom op Rijenbemester.nl

De rijenbemester is een bemester speciaal ontwikkeld om vloeibare meststof zodanig te verwerken dat het zo regelmatig mogelijk over de rijen wordt verdeeld. Door de plaats-specifieke bemesting is er een besparing te realiseren in de stikstof en fosfaat gift.

En dit alles op een zo simpel mogelijke manier!

Ons doel is het leveren van een eenvoudige, betrouwbare en betaalbare machine.

Rijenbemester voor Tractor
Rijenbemester detail foto